Ungdom

Unge 13-19 år

__________________________________________________________________________

Ungdoms medlemskab tilbydes til unge i alderen 13 – 19 år (alder målt ved dato for sæsonstart 1/4 det pågældende år).

Optagelse i klubben sker på basis af en samtale med klubbens ungdomsrepræsentant, herunder en vurdering af den pågældendes fysiske tilstand. Det er endvidere et krav at ansøgeren kan svømme 600 meter og ikke lider at sygdomme der kan medføre lammelser og bevidstløshed.

Aldersgrænsen er samstemmende med aldersgrænserne for klubbens kontingentsatser – se menupunkt “Medlemskab og medlemsfordele”.

ungdoms medlemskab.

Klubbens Ungdoms medlemmer inddeles i følgende 3 grupper, hvor de alle sammen starter i ”Junior Instruktion” og efterfølgende, i samråd med instruktør og forældre, overgår til enten ”Junior Klub” eller ”Junior Fri”:

 1. Junior Instruktion:

Alle junior medlemmer starter i denne gruppe som er under konstant ledelse og opsyn af klubbens instruktører med henblik på at uddanne dem til at kunne opnå et EPP2 certifikat og hvad der i øvrigt til enhver tid måtte være af krav i klubbens frigivelseskriterier. Når junior medlemmet opfylder disse kriterier og kan frigives indstiller den pågældende instruktør dem til enten ”Junior Klub” eller ”Junior Fri”.

Junior Instruktion vil typisk blive afviklet som et selvstændigt instruktionsforløb for disse juniorer med speciel hensyntagen til de unges behov og interesser.

 2. Junior Klub:

Denne gruppe omfatter frigivne juniorer som er frigivet i henhold til klubbens regler, og som efter samråd imellem den pågældendes instruktør / klubbens ungdomsrepræsentant og den unges forældre ikke må ro alene.

Ro-aktiviteter i denne gruppe vil således altid være med deltagelse af en eller flere instruktører eller af disse udpegede hjælpeinstruktører i form af voksne roere (>20 år) som fra gang til gang påtager sig ansvaret for gruppen.

Der afholdes typisk 2 ugentlige ro-arrangementer for Junior-Klub medlemmer i sommersæsonen

 3. Junior Fri:

Denne gruppe omfatter frigivne juniorer som er frigivet i henhold til klubbens regler, og som efter samråd imellem den pågældendes instruktør / klubbens ungdomsrepræsentant og den unges forældre må ro alene.

Skriftlig frigivelses-blanket skal foreligge underskrevet af både instruktør og forældre.

Det pågældende junior medlem optræder herefter med alle de rettigheder og forpligtelser som gælder for alle klubbens aktive medlemmer.  Her tænkes specielt på overholdelse af klubbens ro-reglement for hhv sommer og vinter og som ansvarlig for adgang til klubhuset og for anvendelse af klubbens materiel.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Juniorer skal ved indmeldelse udfylde indmeldelsesblanket, attesteret af forældre – og betale kontingent.