Klubbens Børn

Børn af klubbens aktive medlemmer i aldersgruppen 8-14 år

__________________________________________________________________________

Ud fra et ønske om at opbygge en børneaktivitet, er der etableret mulighed for at optage de yngste under “Klubbens Børn”.

Målgruppe: Børn af klubbens ”aktive” forældre med børn i aldersklassen 8-14 år (alder målt på dato for sæsonstart 1/4, det pågældende år).

Definition: Medlemskab som  ”Klubbens børn” giver adgang til alle klubbens sportslige aktiviteter, men altid og kun ifølge med forældre – og underlagt  forældrenes personlige ansvar.” Klubbens børn” oprettes med selvstændig login til Rokort.dk, men uden dørkode, da de jo netop ikke skal have selvstændig adgang til klubben eller til på egen hånd at deltage i klubbens sportslige aktiviteter.

Aktivitet: Klubben (i form af forældregruppen) arrangerer i sommerhalvåret ugentlige aktiviteter for børnene, herunder også kajakroning med henblik på igennem leg og træning at forberede dem på en dag at kunne blive optaget som ”Ungdomsroer”. Se selvstændigt menupunkt: “Ungdomsroer”.

Forældregruppen kan frit vælge også at arrangere børneaktiviteter (dog ikke kajakroning) i vinterhalvåret, herunder at deltage i klubbens ugentlige svømmetime