Nye medlemmer

Et medlemskab af Ebeltoft Ro- og Kajakklub giver fri og ubegrænset adgang til at benytte klubbens faciliteter og udstyr året rundt – selvfølgelig underlagt de til enhver tid gældende regler for frigivelse, rettigheder og sikkerhedsbestemmelser, afstemt efter medlemtype og årstid – se det hele beskrevet under menupunkt “Vedtægter”.

Med mindre man er erfaren roer tilbydes alle nye medlemmer et introduktions- / frigivelseskursus i maj måned, og når først dette er gennemgået og bestået og de tilhørende frigivelseskriterier er opfyldt, er man klar til at tage alene på vandet. Intr0duktionskurserne og de øvrige frigivelseskriterier varierer fra bådtype til bådtype -læs mere under de respektive menupunkter.

Fælles for klubbens introduktions / frigivelseskurser er at de gennemføres i periode april/maj/juni, så hvis du er interesseret i at blive medlem er det en god ide at melde dig ind allerede i løbet af vinteren og være klar til at deltage fra næste forår. Dette giver også mulighed for at kommer lidt i “ro-form”, herunder at aflægge svømmeprøve i svømmehallen i løbet af vinteren, hvor klubben har en ugentlig svømmetime.

Klubben har de seneste år ikke haft adgangsbegrænsning, men forbeholder sig ret til at indføre dette baseret på ressource- og kapacitetsmæssige overvejelser. Klubben har således de seneste år kunnet optage 15-25 nye kajakroere og ønsker fremover også at fastholde og udvikle aktiviteten i råbådene – så bare kom an!

Kontakt klubbens ro- eller kajakchef for yderligere oplysninger omkring medlemskab – eller send en mail med dine kontaktoplysninger, alder og tidligere roerfaring samt planer for fremtidigt medlemskab og aktivitet via menupunktet “Kontakt klubben” – så hører du nærmere.

Kontingent.

Klubbens sæson regnes fra 1/4 – 31/3, hvilket også betyder det årlige kontingent forfalder til betaling 1/4.

Kontingentsatserne for sæsonen 2016/2017 er som følger (årskontingent):

Aktive medlemmer over 25 år         kr. 1400

Junior medlem 15- 19 år                 kr.  700

Klubbens Børn 8-14 år                     kr. 150   (børn, hvis forældre er aktivt medlem)

Passiv medlem                                    kr. 200 (kan deltage i klubbens sociale arrangementer)

Passiv Sport  medlem                         kr. 500 (kan deltage i alle aktiviteter på nær roning)

 Medlemsfordele – udover adgang til roning.

Som medlem af Ebeltoft Ro- og Kajakklub tilbyder vi dig en lang række fordele – udover lige det at få adgang til at ro i klubbens både. “Kun fantasien sætter grænser” indenfor de fysiske rammer som klubben nu engang råder over og p.t. tilbydes blandt andet følgende muligheder:

  • Fri adgang til anvendelse af klubbens træningslokale med blandt andet vægttræning, motionscykler, cross-træner, romaskiner samt kajak-simulator (kajak-ergonometer).
  • Mulighed for at få opbevaret din private kajak i klubben
  • Adgang til anvendelse af klubbens sauna (dog med egenbetaling på kr 5,00 / besøg). Se saunaregler under “Vedtægter”.
  • Deltage i vintersvømning, hvor vi har 1 time i Ebeltoft svømmehal hver torsdag aften i perioden 1/11 – 30/3
  • Fællesroning hver onsdag aften i sæsonen – første onsdag i måneden med efterfølgende grill-hygge (medbragt mad).
  • Månedlig fællesspisning i klubben hver første onsdag i vintersæsonen – pris kr. 50
  • Deltagelse i 60+ motionsaktivitet og socialt samvær i dagtimerne – se selvstændigt menupunkt. Alle er velkomne.
  • Leje af klublokalet til private fester – se nedenstående