Klubbens organisation.

Ebeltoft Ro- og Kajakklub er organiseret omkring den årlige generalforsamling der normalt afholdes sidste lørdag i oktober og i henhold til klubbens vedtægter.  Se menupunkt “Vedtægter 0g regelsæt” for yderligere information om klubbens ledelse og daglige drift.

Generalforsamlingen er således klubbens øverste organ, hvor bestyrelsen ved formanden og kasserer aflægger beretning og regnskab for det forløbne år både og hvor hhv ro- og kajakchef aflægger beretning om klubbens sportslige udfoldelser.  Endvidere har den afgående bestyrelse ansvaret for at fremlægge et budgetudkast for det kommende år. Større investeringer og eventuelle forslag fra både bestyrelse og medlemmer skal fremlægges og besluttes af generalforsamlingen – eventuelt via en ekstraordinær generalforsamling.

Endelig vælges der på den årlige generalforsamling de 8 medlemmer der udgør klubbens bestyrelse. Yderligere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen og diverse udvalg og arbejdsgrupper bemandes. Arbejdsgrupperne konstituerer sig selv og refererer i årets løb til bestyrelsen. Se menupunkt “Bestyrelse” for at finde de nuværende medlemmer af klubbens bestyrelse.

Klubbens daglige kommunikation varetages dels igennem systemet Rokort.dk, dels igennem klubbens Facebook-gruppe og endelig udsendes alle mødereferater og vigtige meddelelser til samtlige medlemmer pr mail.

Rokort.dk, som medlemmerne både har adgang til hjemmefra og fra klubbens computer, er dels klubbens vigtige ro-protokol, hvor al aktivitet på vandet løbende registreres og dels klubbens “elektroniske opslagstavle”, hvor alle aktiviteter og meddelelser løbende annonceres. Rokort.dk holder således også styr på alle tilmeldinger til klubbens ture og arrangementer.

Facebook / Ebeltoft Ro- og Kajakklub er medlemmernes “egen side”, som primært anvendes til udveksling af nyheder og billeder og til at indgå individuelle roaftaler.